Imádságok szentekhez

Imádság Szent Józsefhez tiszta életért

   Szűz lelkek őre és atyja, Szent József, akinek hűséges őrizetére bizta Isten magát és az ártatlanságot, Jézus Krisztust és a szüzek szüzét, Máriát; e két drága zálogra, Jézusra és Máriára kérlek és könyörgök, segits meg arra, hogy minden tisztátalanságtól menten szeplőtelen elmével,...

Imádság Páduai Szent Antalhoz

   Megtört és alázatos szivvel fordulok hozzád, szomorodottak vigasztalója, szent Antal! Térdre hullva kérlek, tekints szenvedéseimre s ama súlyos keresztre, mely alatt nyögök. Jöjj segitségemre, aki mindenkin segitesz, ha hozzád folyamodik. Könyörögj érettem Krisztus Urunknál, aki bár...

Imádság Szent Mihály főangyalhoz

   Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kisértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! - Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével...

Imádság Szent Ritához, aki az utolsó pillanatban segit

   Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetve te részesültél a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segitő vagy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segitségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam....

Búcsúimádság Szent Ritához

Ó dicsőséges Szent Rita, aki a mi Urunk, Jézus Krisztus kinos szenvedésében oly csodálatosan részesültél, közbenjárásod által nyerd meg nekem, hogy az élet szenvedéseit megadással viseljem és pártfogolj minden szükségemben. Ámen.  

Lisieux-i Szent Teréz segitségül hivása

Emlékezzél, ó hatalmas kis Királynő, te, az irgalmasság szűz Anyjának ragyogó tükre, emlékezzél arra az igéretedre, melyet saját magad tettél nekünk, hogy senki sem fog téged hasztalanul kérni, és hogy a hozzád folyamodót nem fogod magára hagyni.    Bizalommal eltelve emlékeztetlek...