Lisieux-i Szent Teréz segitségül hivása

Lisieux-i Szent Teréz segitségül hivása

Emlékezzél, ó hatalmas kis Királynő, te, az irgalmasság szűz Anyjának ragyogó tükre, emlékezzél arra az igéretedre, melyet saját magad tettél nekünk, hogy senki sem fog téged hasztalanul kérni, és hogy a hozzád folyamodót nem fogod magára hagyni.

   Bizalommal eltelve emlékeztetlek igéretedre, hogy örök boldogságodat azzal akarod eltölteni, hogy jót teszel a földdel, és ezért kérlek, hullass reám és mindazokra , kiknek oltalmadat kérem, bőséges rózsaesőt, áraszd reánk a mennyei kegyelmet.

   Halld meg mielőbb kiáltásomat, szállj le hozzám, gyullaszd bennem lángra az Isten szeretetét és hallgasd meg könyörgésemet. Ámen.