Imádság Szent Mihály főangyalhoz

   Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kisértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! - Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszitsd vissza a kárhozat helyére!