Imádságok Jézushoz

Az Isteni irgalmasság tisztelete „Szent Fausztina nővér imája”

„Óh Jézus, szelid Szivedből, mint kristályból, úgy áradnak felénk az Isteni Irgalmasság sugarai, ezért könyörgök hozzád, Uram Jézus, fogadj be irgalmas Szivedbe.    Tedd irgalmassá szememet, hogy ne itéljek elhamarkodottan, és ne gyanakodjak senkire, hanem minden lélekben a jót lássam, s...

Felajánlás Jézus legszentebb Szivéhez

   Uram, Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk fölajánlja magát szentséges Szivednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaidat...

Ima a keresztfa alatt:

Szenvedő Jézusom, te erős, te bátor, Te aki nem féltél a szörnyű haláltól, Sem a fájdalmaktól, mik a tested érték, Pedig a tövisek homlokod megtépték. Te, akit ostorral véresre sebeztek, És akit a végén keresztre szegeztek, Könyörülj énrajtam, bánat könnyem fakad, Irgalmadért esdek feszületed...

Jézus szive, eléd jön

Jézus Szive, eléd jön árva gyermeked, Jézus Szive, fogadd el fáradt lelkemet, Jézus Szive, hallgasd meg lelkem imáját, Jézus Szive, mikor az élet oly nehéz, Jézus Szive, mikor úgy fáj a szenvedés, Jézus Szive, add nekem akkor a Szivedet, Jézus Szive, hadd merüljek el tebenned, Jézus Szive, tekints...

Édes Jézus szeress minket…

Édes Jézus szeress minket, elég nekünk egy tekintet. Gyámolits, mert lásd mi magunk, olyan árvák, gyöngék vagyunk. Édes Jézus tekints le ránk, halld meg esdő imánk! Ím előtted térdet hajtunk, áldó kezed nyugtasd rajtunk. Ámen.   Jézus Szive, te tudsz mindent, Jézus Sziver, te látsz...

A keresztrefeszített Jézushoz:

Uram,Jézus, aki oly sokat szenvedtél értünk é keresztfán, adj erőt nekem is szenvedéseim elviselésére. Uram,Jézus, aki a keresztfán mennyei Atyádnak ajánlottad magadat, add, hogy és is csak őbenne bizzam, és az ő szent akaratára hagyatkozzam! Uram,Jézus, aki a bőnök kiengesztelésére haltál meg a...

A család felájánlása Jézus Szivének

Jézus Szentséges Szive, Te irántunk való szeretetből mennyei Atyádnak szentelted magadat. Most mi akarujuk a Szentlélek Isten sugalatára neked szentelni magunkat, irántad való szeretetből. Neked szenteljük életünket és családunkat. Gyermekeinket, akiket jóvoltodból kaptunk és/vagy kapni...

  Az irgalmas Jézus képe

         

                  

   Jézus mondta Faustina nővérnek: ,,Készits egy képet rólam, úgy, ahogy most látsz engem, a következő felirattal:

                 JÉZUSOM, BIZOM BENNED

 

   Azt akarom, hogy az egész világon lássák az emberek ezt a képet.

   ,,A szivemből kiinduló sugarak azt a vért és vizet jelképezik, amelyek keresztfeszitésem napján ömlöttek. A világos sugár jelenti a vizet, mely megtisztitja a lelkeket. A vörös sugár a vér, mely életet ad nekik. ,,

   ,,Igérem, hogy az, aki látja ezt a képet, nem veszik el. Már itt a Földön győzelmet igérek neki az ellenségek fölött, különösen halála órájában. Én magam védem meg őt, mint dicsőségemet.”

   Azoknak, akik e képen át tisztelik őt, Jézus az örök megváltást igéri és azt, hogy nagy előrehaladásban lesz részük a szentség felé vezető úton. Ezért tedd ezt a képet egy jól látható helyre az otthonodban.