Imádságok betegekért

Medjugorjei ima a betegekért

Ó, Istenem, itt van előtted ez a beteg, eljött, hogy azt kérje tőled, amire vágyik, amit a legfontosabbnak tekint. Ó, én Istenem, add, szívébe ezeket a szavakat: Az egyetlen lényeges, a lélek egészsége. Urunk, legyen meg mindenben számára a te akaratod, ha gyógyulását akarod, adj neki...

Ima betegekért

   Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, kinek kezében vannak életünk határai: könyörgünk fel- ségedhez a te szolgáidért; vigasztald őket, bátoritsd és erősitsd, hogy jó néven vegyék és csendesen tűrjék látogatásaidat.    Gyógyitsd meg őket szent...

Ima betegekért2

   Mindenható Urunk, Szent Királyunk, Aki megbüntetsz, de nem pusztítasz el, Aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember testi gyötrelmeire; könyörgünk Hozzád, Istenünk, látogasd meg irgalmaddal beteg szolgádat (a nevét említjük), bocsásd meg neki...

Ima betegekért3

Jóságos Istenem,a betegekért könyörgünk hozzád. Gyógyulást, vagy legalább enyhülést kérünk számukra,fájdalmaik elviseléséhez. Ök most ezt a legfontosabbnak látják,érzik. Te, Uram,kérünk sugald szívünkbe ezeket a szavakat: "A legfontosabb az,hogy a lelked ne legyen beteg!" Uram, legyen meg a Te...

Ima betegekért4

Mindenható Urunk, lelkek és testek Orvosa, aki megalázol és fölmagasztalsz, próbára teszel és újra meggyógyítasz, látogasd meg beteg testvérünket a te kegyelmeddel. Nyújtsd ki karodat, amely gyógyítással és gondoskodással teljes, és gyógyítsd meg őt, fölkeltvén őt ágyából és...