Imádságok papokért

Ima jó papokért

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!   Akik Neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted.   Akik a Te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk.   Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról...

Ima papokért

Úr Jézus, aki jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Te papjaidon keresztül akarod folytatni jelenléted közötünk. Add, hogy szavaik mindig a te szavaid legyenek, tetteik mindig a te tetteid, életük hűségesen tükrözze a te életed. Hadd legyenek ők olyan emberek, akik népük nevében...

Ima papokért2

Először is megköszönjük Neked, Urunk, hogy ezek a férfiak vállalták a papi hivatást; hogy nem helyezték hívatásod elé sem egyéni karrierüket, sem a családot. Ha ezt tették volna, nagy volna a mi hiányunk…Köszönjük, hogy bátorságot adtál nekik az áldozathoz és a lemondáshoz. Ezért táplálkozhatunk...

Ima papokért3

Mária, Jézus Anyja és a papok Anyja, engedd, hogy így szólítsunk téged, hogy ünnepelhessük anyaságodat, s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad, Istennek szent anyja! Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése által a pap Messiásnak embertestet adtál, hogy üdvözítse a szegényeket és a...