Ima papokért3

Mária, Jézus Anyja és a papok Anyja,

engedd, hogy így szólítsunk téged,

hogy ünnepelhessük anyaságodat,

s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad,

Istennek szent anyja!

Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése

által a pap Messiásnak embertestet adtál,

hogy üdvözítse a szegényeket és a megtörtszívűeket;

őrizd meg szívedben és Egyházadban a papokat,

Megváltónknak Anyja! Hitnek Anyja,

aki elkísérted a templomba az Emberfiát,

hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket;

ajánld az Atyának az ődicsőségére Fiadnak papjait,

Szövetség Szent Szekrénye! Egyháznak Anyja,

aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között

az új népért és pásztoraiért imádkoztál;

eszközöld ki a papoknak az ajándékok teljességét,

Apostolok Királynője! Jézus Krisztus Anyja,

ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és küldetésében,

kerested őt, a Mestert a sokaságban,

mellette álltál, amikor felmagasztalták a földről,

s odadta magát egyetlen és örök áldozatul;

aki fiadként kaptad meg Jánost,

fogadd el az öröktől fogva meghívottakat,

oltalmazd növekedésüket,

kísérd életükben és szolgálatukban a te fiaidat,

Papok Édesanyja!

Ámen.