Ima papokért

Úr Jézus, aki jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben,

Te papjaidon keresztül akarod folytatni jelenléted közötünk.

Add, hogy szavaik mindig a te szavaid legyenek, tetteik mindig a te tetteid, életük hűségesen tükrözze a te életed.

Hadd legyenek ők olyan emberek, akik népük nevében szólnak

Istenhez, az embereknek pedig Istenről beszélnek.

Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk kell, úgy szolgálják az egyházat, ahogyan arra az Egyháznak szüksége van.

Legyenek olyan emberek, akik az Örökkévalóról tesznek tanúságot korunkban,

végezzék buzgón hivatásukat és küldetésüket,

tükrözzék fényesen indenditásukat, és járja át életüket a kapott kegyelmek öröme.

Édesanyád, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására kérlek:

Ő, aki élted során ott állt melletted, álljon szüntelenül papjaid mellett is életük folyamán.

Amen