Ima betegekért4

Mindenható Urunk, lelkek és testek Orvosa,

aki megalázol és fölmagasztalsz, próbára teszel és

újra meggyógyítasz, látogasd meg beteg

testvérünket a te kegyelmeddel.

Nyújtsd ki karodat, amely gyógyítással

és gondoskodással teljes, és gyógyítsd meg őt,

fölkeltvén őt ágyából és erőtlenségéből.

Szégyenítsd meg betegségének szellemét,

űzz el tőle minden sebet, minden fájdalmat,

minden megpróbáltatást, minden lázat; és ha vétek

vagy törvényszegés volna őbenne, nézd el, engedd el,

bocsásd meg azt a Te emberszeretetedért.

Igen, Urunk, szánd meg a Te teremtményedet

Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, kivel áldott vagy

a Te szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt,

most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.