Ima betegekért

   Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak

erős gyámola és oltalmazója, kinek kezében

vannak életünk határai: könyörgünk fel-

ségedhez a te szolgáidért; vigasztald őket,

bátoritsd és erősitsd, hogy jó néven vegyék

és csendesen tűrjék látogatásaidat.

   Gyógyitsd meg őket szent nevedért a rájok bocsájtott csapástól, hogy megismerjék hozzájuk való jóságodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által növekedjenek szeretetben és félelmedben.

   Áldott Jézus, ki legyőzted a halált, légy segitségére beteg szolgáidnak! Ki az Atyával és Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen