A család felájánlása Jézus Szivének

Jézus Szentséges Szive, Te irántunk való szeretetből mennyei Atyádnak szentelted magadat. Most mi akarujuk a Szentlélek Isten sugalatára neked szentelni magunkat, irántad való szeretetből.

Neked szenteljük életünket és családunkat. Gyermekeinket, akiket jóvoltodból kaptunk és/vagy kapni fogunk.

Neked szenteljük családi otthonunkat, minkánkat, minden cslekedetünket, az egész köznapiakat is.

Neked szenteljük megpróbáltatásainkat, örömeinket, mert azt akarjuk, hogy a szeretet, mellyel átölelsz minket, megőrizzen mindnyájunkat tebenned, és mindenkor megmaradjon a szivünkben.

Azt akarjuk, és kérjük, hogy szereteted tüze gyullassza lángra az egész világot, és megnyilt oldalad sebéből kiáradjanak az Élő Víz folyamai az idők végezetéig. Ámen.