Felajánlás Jézus legszentebb Szivéhez

   Uram, Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints

reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk.

Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban

szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk

fölajánlja magát szentséges Szivednek. Sokan még

nem ismertek meg, mások parancsaidat megvetették

és eltaszitottak maguktól. Könyörülj mindezeken,

jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb

Szivedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hivőknek,

akik sohasem pártoltak el Tőled, hanem a tékozló

fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mihamarább

visszatérjenek az atyai házba, és éhen-szomjan

el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is,

akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott

el. Hivd vissza őket az igazság szolgálatára és a

hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és

egy pásztor.

   Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes szabadságot,

minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az

egész füldkerekség egy szózattól visszhangozzék.

Köszöntsük az isteni Szivet, amely által

üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék

mindörökké. Ámen.