A keresztrefeszített Jézushoz:

Uram,Jézus, aki oly sokat szenvedtél értünk é keresztfán, adj erőt nekem is szenvedéseim elviselésére.

Uram,Jézus, aki a keresztfán mennyei Atyádnak ajánlottad magadat, add, hogy és is csak őbenne bizzam, és az ő szent akaratára hagyatkozzam!

Uram,Jézus, aki a bőnök kiengesztelésére haltál meg a kereszten, részesits engem a te megbocsátó irgalmadban. Ámen.