Imádság Szent Ritához, aki az utolsó pillanatban segit

Imádság Szent Ritához, aki az utolsó pillanatban segit

   Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetve te részesültél a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segitő vagy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segitségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam. Gyarló imámat vidd Isten kegyelmi trónja elé, és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kérésemben. Tekints Jézus kiontott drága szent Vérére, szentséges, irgalmas Szivére és nagy hitemre. Ó Szent Rita engedd, hogy buzgó imám meghallgatást nyerjen. Megigérem, hogy egész életemben hirdetni fogom jóságodat.