Imádság Szent Józsefhez tiszta életért

Imádság Szent Józsefhez tiszta életért

   Szűz lelkek őre és atyja, Szent József, akinek hűséges őrizetére bizta Isten magát és az ártatlanságot, Jézus Krisztust és a szüzek szüzét, Máriát; e két drága zálogra, Jézusra és Máriára kérlek és könyörgök, segits meg arra, hogy minden tisztátalanságtól menten szeplőtelen elmével, tiszta szivvel, szűzi testtel mindig tökéletes tisztaságban szolgáljak Jézusnak és Máriának. Ámen.