Imádság Páduai Szent Antalhoz

Imádság Páduai Szent Antalhoz

   Megtört és alázatos szivvel fordulok hozzád, szomorodottak vigasztalója, szent Antal! Térdre hullva kérlek, tekints szenvedéseimre s ama súlyos keresztre, mely alatt nyögök. Jöjj segitségemre, aki mindenkin segitesz, ha hozzád folyamodik. Könyörögj érettem Krisztus Urunknál, aki bár kéréseinket irgalmasságánál fogva meghallgatná, igazságosságánál fogva segélyét az érdemtelenekkel szemben halogatja. De te, ó, Szent Antal, aki hű szolgája vagy, mi mindent nem tehetsz e szerető atyai szivnél! Mit tagadhat meg ez az igazságos biró tetőled, bizalmas barátjától? Azért erős pártfogóm, arra kérlek, eszközöld ki mindenek előtt bűneim bocsánatát, hogy a kívánt segitséget bajomban annál könnyebben elnyerhessem. Nyerj meghallgatást ügyemben, hogy a szentjeiben csodálatos Istent itt e földön s az örökkévalóságban dicsérhessem és magasztalhassam. Ámen.