Napi olvasmányok

2013.02.21 csütörtök

Olvasmány Eszt 4,17 n.p-r. De vétkeztünk ellened, azért ellenségeink kezébe adtál minket, mert az ő isteneiket imádtuk. Igazságos vagy, Uram! Megnyitják a pogányok száját, hogy magasztalják az üres bálványokat és ujjongjanak egy testi király szine előtt, örökké. Ne engedd át, Uram, jogarodat...

2013.02.20 szerda

Olvasmány Jón 3,1-10 Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: "Kellj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!" Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba került, mig az ember végigment rajta. Jónás bement a városba,...

2013.02.19 kedd

Olvasmány Iz 55,10-11 Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem...

2013.02.18 hétfő

Olvasmány Lev 19,1-2; 11-18 Az Úr igy szólt Mózeshez: "Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez és mondd meg nekik: Legyetek szentek, mert én, az Úr a ti Istenetek szent vagyok. Senki közületek ne lopja meg, ne vezesse félre és ne csalja meg a népéből valót. Ne esküdjetek hamisan a nevemre, mert...

NAGYBÖJT 1.VASÁRNAPJA

2013.02.17 Olvasmány MTörv 26,4-10 A pap erre vegye ki a kezedből a kosarat, s állitsa az Úr, a te Istened elé- Te pedig mondd az Úr, a te Istened szine előtt: " Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként; kevesen követték, mégis nagy, erős és népes néppé vált. Amikor aztán az...

2013.02.16 szombat

Olvasmány Iz 58,9-14 Ha eltávolitod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déliverőfényre változik. Maga az Úr vezérel szüntelen, s még a kietlen helyeken is...

2013.02.15 péntek

Nagyböjt péntekein a keresztények tartózkodnak a húsevéstől, valamint a hangos zenétől, mulatozástól. A böjt lényege nem a formaságokban rejlik, hanem hogy a csend és a lemondások révén figyelmünket a hétköznapi , evilági dolgok helyett az örök, égi javak felé irányitsuk, átértékeljük eddigi...

Szent Cirill és Metód

2013.02.14. Szent Cirill (827-869) és Szent Metód (815-885) görög testvérpár, szerzetesek a szlávok apostolai. Konstantinápolyban teológiát és filozófiát tanultak. Amikor a morva fejedelem hittéritőket kért Bizanctól. Mihály császár parancsára kezdtek dolgozni a szláv irásbeliség megalkotásán....

Hamvazószerda

2013.02.13 Hamvazószerda  a nagybőjt kezdete, az egyházi év két szigorú böjti napja közül az első (a másik Nagypénteken lesz). Ezezn a napon minden egészséges felnőtt keresztény csak háromszor étkezik és csak egyszer lakik jól, húst azonban nem eszik. A bőjt lényege nem a formaságban rejlik,...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6