Szent Cirill és Metód

Szent Cirill és Metód

2013.02.14.

Szent Cirill (827-869) és Szent Metód (815-885) görög testvérpár, szerzetesek a szlávok apostolai. Konstantinápolyban teológiát és filozófiát tanultak. Amikor a morva fejedelem hittéritőket kért Bizanctól. Mihály császár parancsára kezdtek dolgozni a szláv irásbeliség megalkotásán. Létrehozták a glagolika ábécét, a mai cirill ábécé elődje. Hosszas vita után sikerült kivivniuk, hogy az Egyház a latin, héber és a görög mellett szláv nyelven is engedélyezze a liturgiát. Saját nyelvükön tanitották a népet Bulgáriától Morvaországig, szláv nyelvre forditották a Bibliát és más egyházi könyveket, valamint kialakitották a szláv nyelvű liturgiát - mindezt közel 700 évvel a reformáció előtt! Egy évig Pannóniában éltek, ahol ötven szerzetest tanitottak meg a glagolita ábécére és a liturgiára. Szent Metódot a pápa Pannónia és Morvaország érsekévé nevezte ki. Az Egyház Szent Benedek mellett Európa társvédőszentjeiként tiszteli a testvépárt.

 

Olvasmány

ApCsel 13,46-49

Pál és Barnabás bátran megfeleltek nekik: "Először nektek kellett volna hirdetnünk az Isten szavát. De mert visszautasitották és méltatlannak itéltétek magatokat az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekönk az Úr: A pogányok világosságává tettelek, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig." Amikor a pogányok ezt meghallották, örültek, és magasztalták az Isten szavát, s hittek is mind, akik az örök életre voltak rendelve. Elterjedt az Úr szava az egész környéken.

 

Evangélium

Lk 10,1-9

Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahogá menni készült. Igy szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjéték hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek.Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van.Mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek és szivesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyitsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Isten országa!