Napi olvasmányok

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 2013.03.03.

Olvasmány Kiv 3,1-8a.,13-15 Mózes pedig apósának, Jetrónak, Mádián papjának a juhait legeltette. Egyszer, amikor behajtotta a nyájat a puszta belsejébe, eljutott Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a...

2013.03.02. szombat

Olvasmány Mik 7,14-15.,18-20 Legeltesd botoddal népedet, örökséged nyáját, mely magányosan lakik az erdőségben, a kertek közepén. Legeljék Básánt és Gileádot, mint a hajdankor napjaiban. Mint azon a napon, amelyen kivonultál Egyiptom földjéről, csodálatos dolgokat mutatok majd neki. Melyik isten...

2013.03.01. péntek

Olvasmány Ter 37, 3-4, 12-13a, 17b-28 Izrael ráadásul minden fiánál jobban szerette Józsefet, mert öregségében nemzette, ezért készíttetett neki egy tarka köntöst. Amikor testvérei látták, hogy apjuk őt minden fiánál jobban szereti, meggyűlölték, és egy jó szót sem tudtak szólni hozzá. Amikor...

2013.02.28. csütörtök

Olvasmány Jer 17,5-10 Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik és szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában: Ha valami jó jön, semmit sem lát belőle, hanem a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. Áldott az az...

2013.02.27. szerda

Olvasmány Jer 18, 18-20 Így beszéltek: "Rajta! Szőjünk összeesküvést Jeremiás ellen, mert nélküle sem fog hiányozni a törvény a papnak, sem a tanács a bölcsnek, sem a beszéd a prófétának! Gyertek, verjük meg a saját nyelvével; úgy, hogy gondosan megfigyeljük minden szavát." Figyelj rám, Uram és...

2013.02.26. kedd

Olvasmány Iz 1,10.,16-20 Halljátok az Úr szavát, Szodoma fejedelmei! Figyelj Isten parancsára, Gomorra népe! Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat,...

2013.02.25 hétfő

Olvasmány Dán 9,4b-10 Ó Uram, nagy és félelmetes Isten, hozzád könyörgök. Te megtartod szövetségedet és irgalmat tanúsítasz azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsaidat. Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, gonoszok és lázadók lettünk, megszegtük parancsaidat és törvényeidet. Nem...

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 2013.02.24. vasárnap

Olvasmány Ter 15,5-12,17-18 Aztán kivezette Ábrámot és ezt mondta neki: "Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket." Majd hozzáfűzte: "Ilyen lesz a nemzetséged." Hitt az Úrnak, ő pedig beszámitotta neki megigazulásra. Ismét szólt hozzá: "Én vagyok Isten, aki...

2013.02.23 szombat

Olvasmány MTörv 26,16-19 Az Úr, a te Istened a mai napon megparancsolja neked, hogy tartsd meg ezeket a parancsokat és törvényeket. Kövesd hát őket lelkiismeretesen, szived, lelked mélyéből. Az Úr azt akarja, hogy vedd tudomásul ma nyilatkozatát: a te Istened lesz, ha az ő útján jársz, megtartod...

Péter apostol székfoglalása 2013.02.22 péntek

Péter apostol székfoglalásának ünnepét a IV. század óta ünneplik az Egyház egységének kifejezésére. Szent Péter 42-ben ment Rómába és ott megalapitotta a római püspökséget, a későbbi Vatikánt. Péter még visszatért Jeruzsálembe, majd közel egy évtizedig Antiochia püspöke volt, és csak 60 körül...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>