2013.02.23 szombat

Olvasmány

MTörv 26,16-19

Az Úr, a te Istened a mai napon megparancsolja neked, hogy tartsd meg ezeket a parancsokat és törvényeket. Kövesd hát őket lelkiismeretesen, szived, lelked mélyéből. Az Úr azt akarja, hogy vedd tudomásul ma nyilatkozatát: a te Istened lesz, ha az ő útján jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit és hallgatsz a szavára. Továbbá azt kivánja az Úr, hogy nyilatkoztasd ma ki: az ő tulajdon népe leszel - amint mondta neked - ,s szem előtt tartod a parancsait. Akkor minden más népnek fölébe emel, tiszteletben, hirnévben és dicsőségben, és az Úrnak, a te Istenednek szentelt nép leszel, amint megmondta.

 

Evangélium

Mt 5, 43-48

Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért! Igy lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, bűnösökre is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem igy tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem igy tesznek a pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!