Napi olvasmányok

2013.03.23. szombat

Olvasmány Ez 37,21-28 és mondd nekik: Így szól az Úr Isten: Íme, én kiragadom Izrael fiait a nemzetek közül, amelyek közé jutottak, és összegyűjtöm őket mindenünnen, és a saját földjükre vezetem. Egy néppé teszem őket az országban, Izrael hegyein, és egy király uralkodik majd mindnyájuk fölött; és...

2013.03.22. péntek

Olvasmány Jer 20, 10-13 Mert hallottam sokak rágalmát, rettenetet mindenfelől: ,,Jelentsétek! Jelentsük fel őt!' Akik barátságban voltak velem, mind bukásomat lesik: ,,Hátha rá lehet szedni, legyőzhetjük, és bosszút állhatunk rajta!' De az Úr velem van, mint hatalmas hős, ezért üldözőim elbuknak,...

2013.03.21. csütörtök

Olvasmány Ter 17, 3-9 Ábrám arcra borult. Isten így folytatta: ,,Íme, itt vagyok! Ez az én veled kötött szövetségem: sok nemzet atyja leszel. Ne is legyen többé Ábrám a neved, hanem Ábrahámnak hívjanak, mert sok nemzet atyjává rendeltelek! Nagyon megsokasítalak, és számos nemzetté teszlek; királyok...

2013.03.20. szerda

Olvasmány Dán 3, 14-20.,91-92.,95 Azt mondta ekkor Nebukadnezár nekik: ,,Igaz-e, Sidrák, Misák és Abdenágó, hogy nem tisztelitek isteneimet és nem imádjátok az aranyszobrot, amit állíttattam? Nos tehát vagy készen vagytok arra, hogy mihelyt meghalljátok a harsona, a fuvola, a citera, a lant, a...

2013.03.19. kedd SZENT JÓZSEF

Olvasmány 2Sám 7,4-5a.,12-14a.,16 Íme, azonban még az éjjel szózatot intézett az Úr Nátánhoz, ezekkel a szavakkal: ,,Eredj, s mondd szolgámnak, Dávidnak: Ezt üzeni az Úr: Hát te házat akarsz építeni nekem lakásul? Amikor ugyanis letelnek napjaid, s aludni térsz atyáidhoz, felemelem utánad...

2013.03.18 Hétfő

Olvasmány Dán 13,1-9.,15-17.,19-30.,33-62 Lakott Babilonban egy férfi, akit Joakimnak hívtak. Helkijának Zsuzsanna nevű leányát vette feleségül, aki igen szép és istenfélő volt, mert szülei, akik igazak voltak, leányukat Mózes törvénye szerint nevelték. Joakim igen gazdag volt; a háza...

2013.03.17. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Olvasmány Iz 43, 16 - 21 Így szól az Úr, aki utat készített a tengerben, és a hatalmas vizekben ösvényt; aki kihozott kocsit és lovat, hadsereget és hőst, akik együtt fekszenek, nem kelnek fel többé, kialudtak, mint a mécsbél, és elhamvadtak: ,,Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne...

2013.03.16. szombat

Olvasmány Jer 11, 18-20 Az Úr tudatta velem, és megtudtam. Akkor megmutattad nekem tetteiket. Én pedig olyan vagyok, mint egy kezes bárány, melyet levágni visznek; és nem tudtam, hogy ilyen terveket szőttek ellenem: ,,Pusztítsuk el a fát gyümölcsével együtt, és vágjuk ki az élők földjéből, hogy...

2013.03.15. péntek

Olvasmány Bölcs 2, 1a.,12-22 Tévesen vélekedve azt mondják egymásnak: ,,Rövid az életünk ideje és szomorú, nincsen orvosság az ember halála ellen, és nincs, akiről tudnák, hogy visszajött az alvilágból. Leselkedjünk tehát az igazra, mert az utunkban áll, és ellenkezik tetteinkkel, törvényszegést...

2013.03.14. csütörtök

Olvasmány Kiv 32, 7 - 14 Így szólt ekkor az Úr Mózeshez: ,,Menj le hamar, mert vétkezett néped, amelyet kihoztál Egyiptom földjéről! Hamar letértek arról az útról, amelyet mutattál nekik: öntött borjút készítettek maguknak, imádták azt, áldozatokat mutattak be neki, és azt mondták: ,,Ezek a te...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>