Napi olvasmányok

2013.03.13. szerda

Olvasmány Iz 49, 8-15 Így szól az Úr: ,,A kegyelem idején meghallgatlak téged, és a szabadulás napján megsegítelek; megőrizlek, s a nép szövetségévé teszlek, hogy helyreállítsd az országot, és kioszd az elpusztított örökséget; hogy azt mondd a foglyoknak: ,,Jöjjetek ki!'', és azoknak, akik...

2013.03.12. kedd

Olvasmány Ez 47,1-9.,12 Ezután visszavitt engem a ház kapujához, és íme, víz fakadt a ház küszöbe alatt a keleti oldalon; a ház homlokzata ugyanis kelet felé nézett. A víz a templom jobb oldalán folyt le, az oltártól dél felé. Aztán kivitt az északi kapun, és körülvezetett a külső kapun kívül levő...

2013.03.11. hétfő

Olvasmány Iz 65, 17-21 Mert íme, én új eget és új földet teremtek; az elsőkre nem emlékeznek, nem is jutnak eszébe senkinek. De örvendjetek és ujjongjatok mindörökké annak, amit teremtek; mert íme, én Jeruzsálemet ujjongássá teremtem, népét pedig örömmé. Ujjongok majd Jeruzsálemben, és örvendezem...

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 2013.03.10.

Olvasmány Józs 5,9a.,10-12 Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak: ,,Ma vettem le rólatok Egyiptom gyalázatát.' Ezért hívják ezt a helyet Gilgálnak mind a mai napig. Miközben Izrael fiai Gilgálban tartózkodtak, a hónap tizennegyedik napján, estefelé, Jerikó mezőségén elkészítették a pászkát és másnap az...

2013.03.09. szombat

Olvasmány Oz 6,1-6 Nyomorúságukban csakhamar hozzám sietnek: ,,Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, Mert ő sebzett meg, de ő gyógyít is meg minket, megvert, de gondjába is vesz minket. Két nap múlva ismét életre kelt minket; harmadnapon feltámaszt, és élünk majd színe előtt. Ismerjük meg, törekedjünk...

2013.03.08. péntek

Olvasmány Oz 14,2-10 Térj meg, Izrael, az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el! Vigyétek magatokkal e szavakat, térjetek az Úrhoz, és mondjátok neki: ,,Végy el minden gonoszságot, fogadd el a jót, és mi majd ajkunk gyümölcsét áldozzuk néked. Asszúr ne segítsen nekünk, lóra sem...

Szent Perpétua és Felicitász 2013.03.07. csütörtök

Szent Perpétua és Felicitász kathágói fiatal édesanyák, ókeresztény vértanúk. Keresztény hitükért börtönbe vetették őket. Perpétua előkelő származású fiatal nő volt, egy kisgyermek édesanyja. Tanult, írástudó asszony lévén, naplót írt a fogságban töltött napjairól, innen tudunk rabtársáról, a...

2013.03.06. szerda

Olvasmány MTörv 4,1.,5-9 Most pedig, Izrael, hallgass azokra a parancsokra és rendeletekre, amelyekre tanítalak, hogy megtartsd őket, s így élhess és elérhesd és birtokolhasd azt a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene majd nektek ad. Tudjátok, hogy parancsolatokra és rendeletekre tanítottalak...

2013.03.05. kedd

Olvasmány Dán 3,25.,34-43 Azarja pedig ott állt, és a tűz közepén imádságra nyitotta ajkát és így szólt: Kérünk, ne szolgáltass ki minket végleg a te nevedért, ne semmisítsd meg szövetségedet, ne vond meg tőlünk irgalmadat kedveltedért, Ábrahámért, és szolgádért, Izsákért, és szentedért, Izraelért,...

Boldog Meszlényi Zoltán 2013.03.04. hétfő

Boldog Meszlényi Zoltán (1892-1951) magyar vértanú püspök. Hatvanban született, tanulmányait Rimaszombaton és Budapesten, majd kispap korában Esztergomban és Rómában végezte. Az I. világháború miatt külföldön, Innsbruckban szentelték pappá 1915-ben. 1937-ben püspökké szentelték, a mindenkori...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>