NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 2013.02.24. vasárnap

Olvasmány

Ter 15,5-12,17-18

Aztán kivezette Ábrámot és ezt mondta neki: "Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket." Majd hozzáfűzte: "Ilyen lesz a nemzetséged." Hitt az Úrnak, ő pedig beszámitotta neki megigazulásra. Ismét szólt hozzá: "Én vagyok Isten, aki kihivtalak a kaldeai Úrból, hogy ezt a földet adjam birtokul." Ő igy válaszolt: "Uram, Istenem, miből tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?" Erre megparancsolta neki: "Hozz egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot!" Amikor odahozta neki ezeket az állatokat, középen átvágta őket és a két felet egymás mellé állitotta, a madarakat azonban nem vágta szét. Akkor rablómadarak szálltak a testekre, de Aábrám elűzte őket. Amikor a nap lenyugodott, Ábrámot mély álom fogta el, s nagy félelem szállta meg. Mikor a nap menyugodott és beállt a sűrű sötétség, füstölő kemencéhez és égő fákyákhoz hasonló valami ment végig ezek között a darabok között. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal és igy szólt: "Utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig.

 

Szentlecke

Fil 3,17-4,1

Testvérek, kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon látjátok.Hiszen - mint már többször elmondtam, most meg könnyek közt mondom - sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják. A mi polgárságunk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözitot is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakitja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. Ezért szeretett testvéreim , akik után vágyódom, örömöm és koronám: igy álljatok helyt az Úrban, szeretteim!

 

Evangélium

Lk 9,28b-36

E beszéde után mintegy nyolc napra történt, hogy kiválasztotta Pétert, Jánost ás Jakabot és fölment velük a hegyre imádkozni. Mig imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. És ime, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg és a haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és mellette a két férfit. Ezek már épp menni készültek. Péter igy szólt Jézushoz: "Mester, jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, neked egyet, Mézesnek egyet és Illésnek egyet!" Nem tudta, hogy mit beszél. Miközben ezt mondta, felhő támadt és elboritotta őket. Féltek, amikor a felhőbe jutottak. A felhőből szózat hallatszott: "Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!" Amikor a szózat elhangzott, Jézus egyedül volt. Hallgattak és senkinek sem mondtak el semmit abból, amit láttak.