Hamvazószerda

Hamvazószerda

2013.02.13

Hamvazószerda  a nagybőjt kezdete, az egyházi év két szigorú böjti napja közül az első (a másik Nagypénteken lesz). Ezezn a napon minden egészséges felnőtt keresztény csak háromszor étkezik és csak egyszer lakik jól, húst azonban nem eszik. A bőjt lényege nem a formaságban rejlik, hanem hogy a csend és a lemondások révén figyelmünket a hétköznapi , evilági goldok helyett az örök , égi javak felé irányitsuk, átértékeljük eddigi életünket, és újra a helyes útra tereljük tetteinket. Ezt fejezi ki a szentmiséken a hamvazás szokása, amikor a pap az előző év virágvasárnapi barkáinak hamujával jelöli meg a hivek homlokát, ezekkel a szavakkal : Emlékezz ember, porból vagy és porrá leszel.

Az Egyház  nagybőjtben a keresztúti ájtatosságal készül húsvét ünnepére. Ha tehetjük, templomunkban vagy otthon imádkozzuk a keresztutat, könyörögve szeretteinkért, betegeinkért és bűneink bocsánatáért.

 

Olvasmány

Joel 2,12-18

Ezt mondja az Úr: Késedelem nélkül térjetek vissza hozzám teljes szivetekből, böjtölve, sirva és gyászolva. A sziveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Térjetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhet, mert jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület; utálja a gonoszságot. Ki tudja, hátha visszatér és újra megbocsát, s áldás fakad a nyomában, étel és italáldozat az Úr, a ti Istenetek számára? Fújjátok meg a  harsonát a Sionon, rendeljetek el böjtöt , hirdessetek ünnepet, gyűjtsétek egy be a népet, hivjátok össze a gyülekezetet! Gyűjtsétek egybe a véneket, hivjátok össze a gyermekeket, meg a csecsemőket! Jöjjön elő háloszobájából az ifjú férj, nászházából az új asszony! Sirjanak a papok, az Úr szolgái az előcsarnok és az oltár között, és modják: "Könyörülj, Uram, népeden, ne hagyd, hogy gyalázat érje örökségedet, s ne csúfolhassák őket a népek! Ne mondhassák a népek körében: Hol van az Istenük?" Ekkor az Úr féltékeny szeretetre gyulladt országa iránt, és megkegyelmezett népének.

 

Szentlecke

2Kor 5,20-6,2

Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Ő azt, aki búnt nem ismert, búnné tette értünk, hogy benne Isten igazságossága legyünk. Az ő munkatársaként figyelmeztetünk titeket is: ne vegyétek hiába az Isten kegyelmét. Azt mondja ugyanis:  A kellő időben meghallgatlak, s az üdvösség napján segitek rajtad. Nos, most van a kellő idő, most van az üdvösség napja!

 

Evangélium

Mt 6,1-6.,16-18

Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Igy semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoktól. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Igy alamizsnád titokban marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy mutogasság magukat! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te maikor imádkozol, menj be a szobádba , zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát,megjutalmaz. Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.