2013.02.20 szerda

Olvasmány

Jón 3,1-10

Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: "Kellj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!" Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba került, mig az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, egynapi járásnyira, és hirdetni kezdte: "Még negyven nap, és Ninive elpusztul!" Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt zsákruhát öltöttek. Amikor a szózat eljutott Ninive királyához, ő is leszált trónjáról, levetette palástját, és zsákruhába öltözve hamuba ült. Aztán a király é a főemberek parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében: "Ember és állat, ökör és juh semmit se egyék, ne legeljen, és vizet se igyék. Öltsön zsákruhát ember és állat, és harsány hangon könyörögjön az Istenhez. Mindenki hagyja el gonosz útjait és a rosszat, amit a keze végbevitt. Ki tudja, hátha irgalmas lesz és újra megbocsát az Isten, lecsillapul izzó haragja, és nem kell elvesznünk!" Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjaikról, megbánta a rosszat, amivel fenyegette őket, és nem tette meg.

 

Evangélium

Lk 11,29-32

Amikor a nép köréje sereglett, elkezdett beszélni: "Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt kiván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz hel az Emberfia is e nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az itéletkor e nemzedék tagjaival  együtt, és elitéli őket. Mert eljött a föld széléről , hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak majd az itéletkor e nemzedékkel együtt, és elitélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van Jónásnál.