2013.02.15 péntek

2013.02.15 péntek

Nagyböjt péntekein a keresztények tartózkodnak a húsevéstől, valamint a hangos zenétől, mulatozástól. A böjt lényege nem a formaságokban rejlik, hanem hogy a csend és a lemondások révén figyelmünket a hétköznapi , evilági dolgok helyett az örök, égi javak felé irányitsuk, átértékeljük eddigi életünket, és újra a helyes útra tereljük tetteinket. A húsfogyasztás tilalma és saját apró lemondásaink a hétköznapok sodrában is éberen tartanak minket, hogy szem elől ne veszitsük a valódi értékeket.

Az Egyház nagyböjti péntekeken a keresztúti ájtatossággal készül húsvét ünnepére. Ha tehetjük, templomunkban vagy otthon imádkozzuk a keresztutat, könyörögve szeretteinkért, betegeinkért és bűneink bocsánatáért.

 

Olvasmány

Iz 58, 1-9

Kiálts teli torokbül, ne kiméld magad, emeld föl hangodat, mint a harsona. Hirdesd népemnek hűtlenségét, Jákob házának a bűneit. Mert hiszen napról napra keresnek, és szeretnék megismerni útjaimat, mint olyan nemzet, amely az igazsághoz szabja tetteit, és nem hagyja el Istenének törvényét. Igaz itéletet követelnek tőlem, és Isten közelségét óhajtják: "Miért böjtölünk, ha nem látod meg, és miért sanyargatjuk magunkat, ha nem veszed észre?"  De lám, még a böjtöléstek napján is csak a hasznot keresitek, és sanyargatjátok munkásaitokat. Veszekedés és perlekedés közt böjtöltök, és ököllel ütitek le a szegényt. Bizony, mostani böjtöléstek soha nem szerez nektek meghallgatást a magasságban. Talán az ilyen böjt teszik nekem, és ilyen az a nap, amelyen az ember megsanyargatja magát? Lehajtjátok fejeteket, mint a káka, és zsákot meg hamut terittek magatok alá: ezt nevezitek ti böjtnek, olyan napnak, amely tetszik az Úrnak? Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezitelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog  világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. Akkor, ha szólitod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra igy felel: Nézd, itt vagyok!

 

Evangélium

Mt 9,14-15

Odamentek hozzá János tanitványai és megkérdezték: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanitványaid  ellenben nem böjtölnek?! Jézus igy felelt: " Hát búsulhat a násznép, mig vele a vőlegény? Eljön a nap, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek."