Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. (Róm 10;13)

 Alapvető imák                                                                                                                                          

 

 

Az Úr imája                                                                                                                   

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kisértésbe, de szabadits meg a gonosztól! (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen.

 

Az angyali üdvözlet

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

 

Az apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától , szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszitették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon felltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el itélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

 

Angyali köszöntés ( Az Úr angyala)

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária stb.

Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária stb.

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária stb.

 

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja. Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kinszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Események

Regnum Marianum Akadémia

2013. június 1. Zselíz Regnum Marianum Akadémia, Plébánia, 9:30 ó 1. óra ThDr. Karaffa János: Biblia és Korán 2-3. óra PaedDr. Farkas Zsolt: A szekták veszélyei a mai világban 4. óra Ünnepélyes diplomaosztás

Regnum Marianum Akadémia

2013. május 11. Zselíz Regnum Marianum Akadémia, Plébánia, 9:30 ó 1-2. óra Árus-Kovács Gábor: Filozófiatörténet a középkorban 3. óra Vadász Zoltán: Mária az üdvtörténetben 4. óra Szalai Gábor: Az élet védelme a katolikus egyházban

XXIV. Komáromi Imanap

2013. április 21. Komárom XXIV. Komáromi Imanap A Szent Mihály Imakilenced kezdete

Regnum Marianum Akadémia

2013. április 13. Zselíz Regnum Marianum Akadémia, Plébánia, 9:30 ó 1-2. óra PaedDr. Farkas Zsolt: Holokauszt és az Egyház 3-4. óra PaedDr. Balogh Károly: Protestantizmus-reformáció

Regnum Marianum Akadémia

2013. március 9. Zselíz Regnum Marianum Akadémia, Plébánia, 9:30 ó 1-2. óra Szalai Gábor: A magyar egyház hitvallói 3-4. óra Árus-Kovács Gábor: Filozófiatörténet a keresztény ókorban

1 | 2 >>
Flag Counter
PageRank ikona zdarma
WYW Globál Directory
Add a Startlaphoz