Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. (Róm 10;13)

 Alapvető imák                                                                                                                                          

 

 

Az Úr imája                                                                                                                   

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kisértésbe, de szabadits meg a gonosztól! (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen.

 

Az angyali üdvözlet

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

 

Az apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától , szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszitették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon felltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el itélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

 

Angyali köszöntés ( Az Úr angyala)

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária stb.

Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária stb.

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária stb.

 

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja. Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kinszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Események

Keresztényüldözés a harmadik világ országaiban

A Via Nova Ifjúsági Csoport lévai szervezete sok szeretettel vár mindenkit a március 2-án (szombaton) 17.00-tól megtartandó Keresztényüldözés a harmadik világ országaiban című rendezvényére. Bővebben...

Nagyböjti lelkinap Érsekújvárott

Szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket a nagyböjti lelkinapra, melyet Soós Sándor szakrális néprajzkutató és felesége, Veres Rózsa irodalomtörténész-tanár vezet. A lelkinap 2013. március 9-én, szombaton 9.00 órakor kezdődik az érsekújvári ferences kolostorban. 14.00 órától szentségimádás...

Regnum Marianum Akadémia

Regnum Marianum Akadémia,Zselíz 2013. február 16. Regnum Marianum Akadémia, Plébánia, 9:30 ó 1-2. óra: Ökumenizmus és vallások közti párbeszéd a II. V. Zs. tanítása alapján (Vadász Zoltán) 3-4. óra: Próféták és álpróféták az Ószövetségben (ThDr. Karaffa János) pázmaneum    

<< 1 | 2
Flag Counter
PageRank ikona zdarma
WYW Globál Directory
Add a Startlaphoz