XVI. Benedek tisztelete Isten Anyja, Mária iránt

2013.02.22

A Vatikáni Rádió XVI. Benedek pápaságának utolsó napjaiban áttekinti lelkisége, pápasága egy-egy jellegzetes vonását. Most Mária-tiszteletének szentelnek néhány gondolatot.

„Ha hallgatunk a Boldogságos Szűz szavaira, és utánozzuk magatartását, akkor a mi életünk is hálaadó énekké lesz”. Ezek az annyiszor elismételt szavak XVI. Benedek Isten Anyja iránti szeretetéről árulkodnak. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Máriás lelkületű pápa, amint szeretett előde, II. János Pál volt. Karol Wojtyla Mária iránti tisztelete a Fekete Szűzanya híres czestochowai szentélyében született meg, míg Joseph Ratzinger egészen kisgyermek korától Bajorország máriás szívében, Altöttingben ismerte meg és kezdte megszeretni Isten Anyját.

XVI. Benedek minden egyes általános kihallgatás végén a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlja a világ minden részéből egybegyűlt zarándokokat. Alázatos lélekkel Mária mutatja az utat minden hívő számára Fia, Jézus Szent Szívéhez. „Mária a Gyermekkel a karján, kettejük védtelen hatalmával képes legyőzni a világ hatalmának robaját” – mondta nemrég a pápa.

Múlt év december 19-én, az általános kihallgatáson többek között így szólt: „Isten hatalma nem a győzelemben, nem egy király hatalmában nyilvánul meg, nem fényűző palotában kér hajlékot, hanem egy szűz ölében. Egy gyermek nincstelenségében mutatja meg magát. Isten Mindenhatósága, a mi életünkben is sokszor inkább az igazság és a szeretet hallgatag erejében fejti ki működését.”

XVI. Benedek, aki elődéhez hasonlóan maga is zarándok pápa, az elmúlt közel nyolc év során ellátogatott a világ számos Mária szentélyébe. Hívek ezreivel együtt imádkozott a számára oly családias Altöttingben, Lourdes-ban, Fatimában, Czestochowában, Mariazellben, a braziliai Aparecidában, Olaszországban, Pompejben és Loretóban. Szavai szerint ezek „nem a pusztaság katedrálisai, hanem a lélek oázisai, a szeretet civilizációjának kivételezett helyei.”

Benedek pápa arra buzdít minden hívő embert, főként a fiatalokat, hogy imádkozzák a szentolvasót, „amelyen keresztül a Boldogságos Szűzzel együtt végig járják az Úr Jézus életének történéseit. Máriához hasonlóan gondolkodjanak el róluk, és forgassák meg szívükben azokat az eseményeket.”

2009. december 8-án, a déli Úrangyala-imádság alkalmával ezt mondta: „Micsoda leírhatatlan öröm, hogy a Szeplőtelen Szűz Mária a mi édesanyánk. Minden alkalommal, amikor megtapasztaljuk, mennyire esendők vagyunk, milyen könnyedén engedünk a rossz vonzásának, kérjük Mária segítségét, és szívünk mindjárt megtelik fénnyel és vígasszal.”

XVI. Benedek a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulóján a hit évét Mária oltalmába ajánlotta. Jelentőségteljes az is, hogy utolsó itáliai lelkipásztori látogatása éppen egy híres Mária kegyhelyben, Loretóban volt, 2012. október 4-én. A hagyomány szerint itt őrzik Mária földi életének házát, názáreti otthonát. Ám Benedek pápa egy másik házra gondolt, amely jóval több, mint egy kőépület. „Valljuk meg, hogy ahol Isten lakik, ott van a mi otthonunk is; ahol Krisztus lakik, ott az ő testvérei nem lehetnek idegenek. Mária, aki Krisztus Anyja, a mi Édesanyánk is. Mária kinyitja előttünk házának ajtaját, és irányít bennünket, hogy belépjük Fia akaratába.”

 

forrás Magyar Kurír