XVI. Benedek: gyarlóságuk ellenére Krisztus tovább építi Egyházát

XVI. Benedek: gyarlóságuk ellenére Krisztus tovább építi Egyházát

2013.02.22.

Február 22-e Péter székfoglalásának ünnepe: ősi ünnep, amely az évszázadok során lehetővé tette a pápa szerepére és tekintélyére vonatkozó tanítás kifejlődését. Ezekben az években XVI. Benedek pápa is gazdagította ezen a téren az Egyház tanítóhivatalát, amelyet most tovább bővített azzal, hogy lemondott péteri szolgálatáról.

Ki Péter? – e kérdéshez kapcsolódnak Ratzinger pápa 2006. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén, homíliájában megfogalmazott gondolatai: „Péter szolgálatában egyrészt megnyilvánul az emberre jellemző gyengeség, másrészt Isten ereje: az Úr éppen az emberek gyengeségében nyilvánítja ki erejét. Megmutatja, hogy Ő maga építi egyházát a gyarló emberek révén”.

XVI. Benedek pápa mindig azt tanította, hogy az Egyház nem Péteré, hanem Krisztusé, aki nélkül a hajó kormányosa elveszne a történelem viharában. Fent említett homíliájában a Szentatya utalt arra az evangéliumi példabeszédre, amelyben Péter nem tud úrrá lenni a háborgó tengeren, majd Krisztus csendesíti le a vihart.

Péternek és vele együtt minden utódának e sikertelensége azt tanítja, hogy nem elég saját erőnk az Úr egyházának építésére és vezetésére. Senkinek sem sikerül ez pusztán saját erejéből. Péter látszólag bármennyire képes a vezetésre, már a megpróbáltatás első pillanatában kudarcot vall.

Péter a kőszikla, mert Krisztus teszi gránitkővé. Nem emberi adottság, amelyet a pápává választáskor kap meg Péter utóda, hanem isteni ajándék.

2012. február 19-én, az újonnan kreált bíborosokkal bemutatott szentmisén XVI. Benedek a következőket hangsúlyozta: „az Egyházban minden a hiten alapul: a szentségek, a liturgia, az evangelizáció, a szeretet. Az Egyházban a jog, a tekintély is a hiten nyugszik. Az Egyház nem önszabályozó, nem ad önmagának utasításokat, hanem azokat Isten Szavából kapja, amelyet a hitben hallgat meg, és arra törekszik, hogy azokat megértse és megélje”.

Elől járni a szeretetben annyit jelent, mint eucharisztikus ölelésben, Krisztus ölelésében összegyűjteni az embereket, leküzdve minden korlátot. A péteri szolgálat tehát eucharisztikus értelemben primátus a szeretetben, vagyis arra való törekvés, hogy megvalósuljon Krisztusban az Egyház egyetemes szeretetközössége – tanítja XVI. Benedek pápa.

 

forrás Magyar Kurir