Papi hivatás? Miért ne?

2013.02.13

Franciaországban a katolikus püspöki konferencia és az országos ifjúságevangelizációs szolgálat (Snejv) az Istennek szentelt hivatásokat előmozdító év végén, valamint a hivatások világnapjának 50. évfordulójára előkészületként (április 21.)  felmérést készített a hivatások alakulásáról.

A beszámolóból kiderül, hogy 2012-ben egész Franciaországban megközelítőleg kétezer fiatal lépett a papi vagy a szerzetesi élet útjára. A szám enyhe, de állandó csökkenést mutat valamennyi hivatásban. Míg 2011-ben a papságra jelöltek száma 710 volt, 2012-ben 691, a felszenteltek 106-ról 84-re csökkentek. A püspöki kar magyarázata szerint, ez jelentős esést  jelent egy évtizeden belül, minthogy 2000-ben 976 volt a papságra jelöltek száma.

A püspökök az elöregedésre is felhívják a figyelmet: ma az ország katolikus papjainak több mint fele 75 évnél idősebb, és ez komoly területi egyenlőtlenségeket okoz az egyházmegyék között. Kiemelik azt is, hogy jelenleg a 18 és 25 év közötti fiataloknak csak 1 százaléka jár vasárnap misére.

A francia egyház azonban nem lankad: „A csökkenő számok nem bátorítóak, de nem szabad szem elől téveszteni a legfontosabbat, és olyan alkalmakat kell teremteni, amelyek lehetővé teszik, hogy a fiatalok megnyíljanak a hivatásokra” – állapítja meg Nicolas Souchu, Rennes segédpüspöke, a hivatáspasztoráció felelőse.

„Egy olyan világban, amelyben tényleg kevés a katolikus fiatal, és egy szekularizált társadalomban, mint a jelenlegi, ezeknek a hivatásoknak a választása nem akármilyen dolog. Van néhány tényező, ami fékezi a hivatásválasztást, mint például a csalódástól való félelem. Néhány a szerényebb származású fiatal ugyanis tart attól, hogy nem felel meg az elvárásoknak. Általánosan megfigyelhető a visszahúzódás attól, hogy elkötelezzék magukat egy életre.  Napjainkban ugyanis, a fiatalok határozottan megmozdulnak konkrét események kapcsán, de nehezen tekintenek egész életre szóló elkötelezettségekre – szögezi le Nathalie Becquart nővér, a Snejv igazgatója.

Mi tehet ezen a téren az Egyház? Didier Noblot atya, a Snejv helyettes igazgatója szerint „másképp kell megközelíteni a hivatás kérdését, mert 50 évvel ezelőtt az volt a felfogás, hogy a hivatás egy spontás hívás, ami nagyon személyes módon fakadt az emberben. Ma egy olyan környezetben, ahol a sokkal kevesebb a keresztény, fogékonnyá kell tenni erre a témára keresztény közösségeket, beszélni kell  a hivatásokról, meg kell erősíteni a kapcsolatot a hivatáspasztoráció és az ifjúságpasztoráció között. Olyan teret, alkalmakat kell teremteni, ahol a fiatalok számukra meghatározó pillanatokat élhetnek át. Ilyenek például az ifjúsági világnap, vagy az önkéntes tevékenységek. Nagyon fontos egy jó kommunikációs kampány is, kezdve az internetes oldalaktól, mint például www.blog.jeunes-cathos.fr, vagy www.jesunes-vocations.catholique.fr. Jó ötlet lehet egy olyan szórólap készítése, ami elmagyarázza a ministráns szerepét, vagy amin egy fiatal reverendában látható, alatta ezzel a mondattal „Miért ne?”.”

A püspöki konferencia terve ezen kívül egy olyan dvd terjesztése, amelyen a papság éve alatt (2009-2010), az egyházmegyékből összegyűjtött képek láthatók – írja a Radio Vaticana.


forrás Magyar Kurír