Ima a Szűzanyához

Velem voltál jó Szűzanyám fájdalomban vigasztaltál

átöleltél rám hajoltál éjjel-nappal erőt adtál.

Te voltál a menedékem,fájdalmamban segítségem.

Szent fiadat kérjed szépen, adja vissza egészségem.

Ó Szűzanyám állj mellettema kezemet ne engedd el.

Kétségbe esni ne hagyj,szívembe békességet adj.

És ha eljön az óra,ha indulok a nagy útra.

Térden állva leborulva szent nevedet magasztalva

sóhajtom ki lelkemet.Szűz Mária égi anyám, óh

hallgasd meg az én imám.Hozzád szólok benned bízva,

szomorúak nagy vigasza.Sok bánat a földi éltem,

segítsd nekem elviselnem.Nyújtsd ki mennyből

szent kezedet,segítsd vinni keresztemet.Kérjed értem

Szent fiadat,tudom jól,hogy terád hallgat.Hogy majd

az ő szent nevében,köszönthetlek fönt az égben.Ó

hallgasd meg kérésemet, hogy dícsérjem szent

nevedet és fogadd el az én imám Szűz Mária édesanyám.

Amen.