Ferenc pápa nyelvezete: a szívből indul ki és a szívbe hatol

2013.04.02.

Egyszerű, mindenki számára érthető, rövid kifejezésekből áll, kevés alárendelő szerkezet, egyszerű szóhasználat, a kulcsszavak megismétlése – ez Ferenc pápa stílusa, amely első nyilvános megnyilatkozásaiból körvonalazódik a szakértő, Matteo Crimella atya, biblikus szerint. Ez teszi könnyen érthetővé mindenki számára – nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak. Egyszerű szavai mögött érződik a gondolat mélysége. Egy ember, aki elmélkedik, imádkozik, nagy tapasztalattal kommunikál, összetett képe van a valóságról, de mindenki számára érthető nyelven beszél róla.

Felfigyelünk arra, hogy kisebb epizódokat betold szövegeibe. Ezek is mutatják kommunikációs képességét, ami mindenekelőtt akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a pápa elszakad a leírt szövegtől és rögtönzött beszédet mond. Fizikailag is látható, hogy felemeli a lapokat, tehát nem olvas, hanem ránéz azokra, akikhez beszél. Crimella atya a Talmud egy híres idézetére utalt, miszerint „Ami a szívből indul ki, a szívbe hatol”. Ez jól jellemzi Ferenc pápát. Érezzük, hogy ennek az embernek, ennek a pásztornak a szívéből valami nagyon mély szökik fel Isten, az élet, az egyház, az ember kapcsán. Mindezt nagyon közvetlenül fejezi ki, ami könnyen eljut az emberekhez.

Buzdításai is mindig pozitívak. Pedagógiai készségét mutatja az is, hogy kiemeli a kulcsszavakat – mutatott rá a biblikus szakértő. Technikailag ez a hatás kérdéseket indít el, várakozást és érdeklődést kelt a hallgatóban. A válasz pedig nem kimerítő olyan értelemben, hogy inkább egy úton való indulásra buzdít, de egyben előrejelzi, hogy ígéretes, örömmel és reménnyel teli útról van szó, és ez fellelkesíti az embereket.

Matteo Crimella atya, biblikus szakértő végül elmondta, hogy jelenleg Milánó egyik külvárosának plébániáján teljesít szolgálatot és a pápa első Úrangyala imádságát követően szokásának megfelelően délután 5 órakor lement a templomba, hogy a 6 órakor kezdődő szentmise előtt gyóntasson. A legtöbbször egy-két hívő érkezik, hogy gyónjon. Ferenc pápa szavai után azonban aznap este két órán keresztül végezte a gyóntatást. A hívek megvallották neki, hogy hosszú ideje nem gyóntak már, de a Szentatyát hallva igényét érezték, hogy megtegyék. Ez csodálatos jel – állapította meg Crimella atya. Egy ember, aki Isten szeretetéről, az irgalmasság élményéről, Isten iránti szenvedélyéről szól, azonnal felébreszti másokban is, hogy megéljék ezt a tapasztalatot.

 

forrás Vatikáni Rádió