Az Isteni irgalmasság tisztelete „Szent Fausztina nővér imája”

Az Isteni irgalmasság tisztelete „Szent Fausztina nővér imája”

„Óh Jézus, szelid Szivedből, mint kristályból,

úgy áradnak felénk az Isteni Irgalmasság sugarai,

ezért könyörgök hozzád, Uram Jézus, fogadj be

irgalmas Szivedbe.

   Tedd irgalmassá szememet, hogy ne itéljek

elhamarkodottan, és ne gyanakodjak senkire, hanem

minden lélekben a jót lássam, s segitőkész legyek.

   Tedd irgalmassá fülemet, hogy meghallhassam

testvéreim kivánalmát, és hivásuk elől soha el ne zárkózzak.

   Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire se

mondjak, s megbocsátó figyelmes szavakra találjak.

   Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, hogy

minden fáradságot és nehézséget magamra vehessek

mások terheinek enyhitésére.

  Tedd irgalmassá és segitőkésszé lábamat, hogy

fáradtságom és kimerültségem ellenére segitsek a

rászorulókon.

   Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt

nyitottá szivemet. Segits, hogy senki elől el ne

zárkózhassakm, sose beszéljek a saját szenvedéseimről.

Fogadj be szentséges Szivedbe, Jézusom.

   Uram, találjon a te Irgalmasságod nyugalmat bennem.

   Válts meg engem, Te vagy a MINDENEM!”