A szentolvasó Királynéjához

Ó, Mária, szegények reménye, bűnösök menedéke, elhagyottak sgitsége, a tengeren hajózók biztos kikötője, a földnek vigasza, a fogságba esettek megszabaditója. Te az árvák támasza, a betegek gyógyitója, te a szerzetesek erőssége, a világban élők biztonsága, te a szüzek öröme, a megtérőknek segitsége, te minden ember öröme, és a mennyeknek kulcsa vagy: Ó légy, kérlek, nekem is Isten után mindenem. Ámen.