Imádságok Szűz Máriához

Oltalmad alá

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor deicsőséges és áldott Szűz; mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk és szószólónk. Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, Ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be...

Most segits meg, Mária

Most segits meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segithet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg! Hol a szükség kinja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segits meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya!...

Szent Bernát imádsága a Boldogságos Szűzhöz

Legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segitségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesitve sietek hozzád, szüzek szent Szüze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös...

A szentolvasó Királynéjához

Ó, Mária, szegények reménye, bűnösök menedéke, elhagyottak sgitsége, a tengeren hajózók biztos kikötője, a földnek vigasza, a fogságba esettek megszabaditója. Te az árvák támasza, a betegek gyógyitója, te a szerzetesek erőssége, a világban élők biztonsága, te a szüzek öröme, a megtérőknek...

Ima a Szűzanyához

Velem voltál jó Szűzanyám fájdalomban vigasztaltál átöleltél rám hajoltál éjjel-nappal erőt adtál. Te voltál a menedékem,fájdalmamban segítségem. Szent fiadat kérjed szépen, adja vissza egészségem. Ó Szűzanyám állj mellettema kezemet ne engedd el. Kétségbe esni ne hagyj,szívembe békességet adj. És...

Fatimai felajánlás Mária Szeplőtelen Szivének

   Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szivednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak! Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, Általa és Vele pedig az örök Atyához. Igy járunk a hit, a remény és...

Szűzanyám segits!

Te adj erőt, hogy bizni tudjak, Ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, Hogy hibáimmal is szeressenek. Te erősitsd meg erőtlenségem, Hogy hősként vigyem a keresztem! Te légy árvaságom erős támasza, Tudom, Te vagy a gyengék gyámola. Te őrizd meg gyengülő eszem, Hogy életem nagy...